Wychowanie patriotyczne
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Pan Lech Marczak w mundurze oddziału Szarugi

 LechMarczak

Wspomnienia oddziału Szarugi

28 04 2021 r. gościł w murach naszej szkoły Pan Lech Marczak, Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Nasz gość spotkał się on line z uczniami klas piątych, szóstych i siódmych. W czasie spotkania opowiedział nam o losach partyzantów Aleksandra Sarkisowa- Szarugi. Formacja Szarugi była specjalnym lotnym odziałem AK do przejmowania zrzutów z Zachodu oraz zabezpieczania lądowisk samolotów. Jedną ze słynnych akcji, w których uczestniczyli Szarugowcy było zabezpieczenie w kwietniu 1944 r. lądowania samolotu alianckiego „DAKOTA”, który wystartował z Brindisi we Włoszech i lądował na polu w podlubelskiej miejscowości Matczyn. Akcja ta przeszła do historii pod kryptonimem „Most I”. Była to jedna z najsłynniejszych akcji polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. W działaniach tych czynnie uczestniczył Ryszard Marczak ps. Tur "- ojciec Lecha Marczaka i jego dziadek – legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej sierż. Marek Marczak. Partyzanci byli narażeni na ciągłe niebezpieczeństwo, w lutym 1944 w walce z Niemcami pod Marysinem zginęło dwudziestu młodych żołnierzy Szarugi a wielu innych zostało rannych.

 Powojenne losy partyzantów układały się różnie, niektórym udało się uciec przed represjami, inni zostali wywiezieni do obozów w głąb Rosji. Jednak przetrwała przyjaźń i pamięć.Dzięki takim osobom, jak nasi patroni, uczniowie mogą bliżej poznać historię żołnierzy niezłomnych,awiedza o ich dokonaniach i poświęceniustała się inspiracją dla młodego pokolenia.

zonierze oddzialu Szarugi

Żołnierze oddziału Szarugi

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 24 zgodnie z tradycją dba o utrzymanie łączności z Patronami - Partyzantami Lubelszczyzny.

kapitanNauczyciele

27.04 2021 odwiedził nas Kapitan Jan Gromadzki żołnierz AK WiN, partyzant oddziału Zdzisława Brońskiego “Uskok”. Nasz Patron w czasie lekcji on line spotkał się z uczniami. Na początku spotkania Pani Dyrektor przywitała i przedstawiła gościa uczniom klasy czwartej A, czwartej B, piątej B, szóstej B, siódmej B i C oraz dwóch klas ósmych. W żywej lekcji z Patronem uczestniczyło 130 uczniów naszej szkoły

1 marca

 

1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego do Sejmu skierował śp. prezydent Lech Kaczyński w lutym 2010 r. Uzasadniając projekt Prezydent podkreślił swoje pragnienie, by święto 1 marca stało się hołdem dla Żołnierzy Wyklętych za „świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Sejm uchwalił w lutym 2011 r.

Żołnierze Wyklęci to uczestnicy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Przez zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami”, „faszystami” i „wrogami ludu”. Starano się wymazać ich z pamięci społeczeństwa.

Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało bezpośrednio około 180 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich, zaś kolejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich zapewniając aprowizację, schronienie i łączność.

Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach.

Poniżej przedstawiamy materiały dotyczące Żołnierzy Niezłomnych: sylwetki bohaterów podziemia, etiudy filmowe, wystawy, informacje na temat Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy do lektury…

Linki do artykułów o Żołnierzach Niezłomnych:

- https://www.polska1918-89.pl/kategorie/sylwetki,571.html

- https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

- https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/81975,Zolnierze-Wykleci-Podziemie-niepodleglosciowe-19441963-PLENG.html

- https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/

- https://dzieje.pl/aktualnosci/zolnierze-wykleci-bohaterowie-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-z-lat-1944-1963

- https://epodreczniki.pl/a/zolnierze-niezlomni/Dp82K6yKW

- https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D1EzcUlEv

 

Zapraszamy również do wysłuchania pieśni "Biały Krzyż" w wykonaniu Amelii Resztak, uczennicy kl. 4b

    Dnia 3 marca 2020 r. uczniowie kl. 7a, 7b, 8a i 8b wzięli udział w sesji historycznej "Bohaterowie tacy jak Wy", która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Sesja została zorganizowana w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

     Pani Marianna Krasnodębska – żołnierz AK i Patron naszej Szkoły, w dniu 1 marca 2020 r., otrzymała z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej.

     Wyrażamy ogromną radość z racji uhonorowania Pani Marianny Krasnodębskiej tak wielkim odznaczeniem za jej zasługi i piękny życiorys – Żołnierza Wyklętego o niezłomnym charakterze, osoby walczącej o wolną i niepodległą Polskę. Gratulujemy otrzymania medalu i jesteśmy dumni, że mamy ją wśród Patronów naszej szkoły. Jej życiorys, wartości, którym jest wierna są wzorem dla uczniów i całej społeczności naszej szkoły.

Link do relacji z uroczystości wręczenia odznaczeń -> https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,531,odznaczenia-w-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych.html

13 listopada 2019 r. wraz z Naszymi Patronami, Dyrekcją, Nauczycielami, Pracownikami Szkoły, Rodzicami i Uczniami świętowaliśmy 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Klasa V B pod opieką p. Katarzyny Kruk i p. Roberta Giergisiewicza wspólnie z Chórem szkolnym i oddziałem „0” pod opieką p. Doroty Ostrowskiej przygotowali lekcję historii Odzyskanie niepodległości w literaturze i muzyce. Wzruszającą i podniosłą uroczystość, recytacją swojego wiersza uświetniła p. Marianna Krasnodębska. Napisany odręcznie wiersz, wygłoszony przez Naszą Patronkę, trafił jako pamiątka do Kroniki Szkoły Podstawowej nr 24.

          W dniu 21.11.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 11 odbyła się lekcja biblioteczna, w której wzięli udział uczniowie klas siódmych. Gawędę historyczną podczas spotkania pt. „Z orłem na czapce” przygotował i wygłosił pan Grzegorz Sztal. Żołnierski mundur, nakrycie głowy oraz towarzyszący im orzeł, na przestrzeni wielu lat historii naszego kraju odegrały dla walczących na frontach całego świata żołnierzy wielką rolę. Stały się wartością cenniejszą niż życie. Cieszymy się, że mogliśmy poznać dzieje żołnierskiego umundurowania i z tej perspektywy zgłębiać historię naszej Ojczyzny.

A4 Infociacho