Wychowanie patriotyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

10 listopada 2023 roku społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 uczciła wspólnie Narodowe Święto Niepodległości. Razem z nami świętował również Kapitan Jan Gromadzki - przedstawiciel naszych Patronów. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i krótkim przemówieniu pani dyrektor Joanny Kahlan wszyscy odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Państwowego, włączając się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Następnie widzowie obejrzeli wzruszający montaż słowno-muzyczny, który przypomniał trudne dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, aż do dnia odzyskania upragnionej niepodległości.     

Grupa sześciolatków z naszego przedszkola zaprezentowała patriotyczne wiersze i piosenkę o ojczyźnie oraz taniec z biało – czerwonymi wachlarzami. Uczniowie klas IV – VIII przygotowali inscenizację pt. „Co to jest niepodległość?”. Była pantomima o rozbiorach Polski, taniec Białego Orła, a także dwie scenki: o bohaterskiej postawie dzieci z Wrześni oraz o gazeciarzach ogłaszających odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Przez całą uroczystość chór szkolny śpiewał pięknie niepodległościowe pieśni.

Tegoroczna akademia z okazji Święta Niepodległości była dla wszystkich wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny reprezentowany przez uczniów klasy 8b - Olgę Tychmanowicz, Aleksandra Czajkowskiego i Nataniela Lipskiego oraz uczennicę klasy 6b - Adriannę Manailo, uczestniczył w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dn. 11 listopada 2023 r. Uczniowie wzięli udział we Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w Lubelskiej Archikatedrze oraz przemarszu na Plac Litewski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała p. Beata Szpetko.

 

W dniu dzisiejszym 7 listopada, grupa uczniów z klasy 7a i 7b wzięła udział w koncercie pieśni patriotycznych organizowanym przez IPN o/Lublin. Koncert został zorganizowany z okazji Święta Niepodległości, a wszystkie pieśni wykonał młody artysta Karol Śliwiński, uczeń XXIX LO w Lublinie. Koncertowi towarzyszyły dwa wydarzenia, a mianowicie - prelekcja historyczna p. Grzegorza Sztala połączona z pokazem pamiątek dotyczących lokalnych bohaterów oraz otwarcie wystawy "Ojcowie Niepodległości". Była to bardzo interesująca lekcja historii. 

Elżbieta Stawarz, Magdalena Hładuniuk

 

W obecnym roku szkolnym, po raz drugi, nasza szkoła zgłosiła udział w projekcie "BohaterON w Twojej szkole". To inicjatywa, która ma rozpowszechniać wiedzę o Powstaniu Warszawskim. W tym roku projekt będą realizowali uczniowie klasy 6b, 7a oraz 7b. W ramach projektu odbędą się lekcje historii poświęcone bohaterom Powstania Warszawskiego, a następnie uczniowie przygotują życzenia i pozdrowienia dla Powstańców. Koordynatorami akcji w naszej szkole są p. Elżbieta Stawarz, p. Monika Rybak oraz p. Beata Szpetko.

BohaterON

W dniu 19 maja 2023 przedstawiciele uczniów kl. 7b, 6a i 6b, uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym "Wanda Półtawska Bohaterka z Lubelszczyzny" zorganizowanym przez IPN O/Lublin. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokaz filmu pt. "Wanda Półtawska. Życie dla życia". Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali rozmowy z ojcem profesorem Andrzejem Derdziukiem, przyjacielem bohaterki. Poprowadziła ją zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie, Pani Barbara Oratowska.

12 maja odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowali uczniowie klas V-VIII, pod kierunkiem p. M. Rybak, p. E. Stawarz oraz p. Ireneusza Krupy.

5 kwietnia 2023 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili Panią Mariannę Krasnodębską – przedstawicielkę Patronów naszej szkoły.

Przywitała nas uśmiechnięta pani Marianna ubrana w galowy mundur. Wręczyliśmy jej zaproszenie na uroczystość Jubileuszu 105 – lecia Szkoły.

Pani Krasnodębska opowiadała o trudnych latach wojny i o swojej działalności konspiracyjnej. Z wielkim wzruszeniem wspominała bliskich i znajomych z organizacji. Z zainteresowaniem oglądaliśmy stare fotografie i różne pamiątki. Na zakończenie Pani Marianna pokazała nam swoje medale i odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, Medal „Pro Memoria”, Krzyż Armii Krajowej, Sygnet Niepodległości. To była piękna lekcja historii.

Pani Marianna Krasnodębska za kilka miesięcy skończy 100 lat, ale nadal spotyka się z uczniami i uczestniczy w różnych uroczystościach. Uczy młode pokolenia miłości do ojczyzny i wierności ideałom.

Spotkanie z Niezłomną Bohaterką zainspirowało Lenę Jankowską z klasy 8b do napisania pracy o Pani Krasnodębskiej na organizowany przez naszą szkołę XI Wojewódzki Konkurs Ocalić od zapomnienia… „Mój bohater Państwa Podziemnego w latach 1939 – 1956. Portret Partyzanta Lubelszczyzny ”. 

                                                                                       Elżbieta Wróbel – opiekun SU

 

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W dniu 19 kwietnia uczniowie klasy VIII a wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się pod Pomnikiem Ofiar Getta. Uczniowie klasy VI a odbyli rozmowę z wolontariuszami TeatruNN na temat symboliki żonkili. W obu klasach odbyły się lekcje na temat Holocaustu.
Więcej na temat Akcji Żonkile można przeczytać tutaj: https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-2023                                            

E. Stawarz, M. Rybak

 

W marcu i kwietniu w naszej szkole odbył się cykl lekcji online z historii, poświęconych Żołnierzowi Niezłomnemu - rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Zajęcia prowadzili pracownicy Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W lekcjach brali udział uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły. Były to bardzo ciekawe i pasjonujące opowieści o jednym z wielkich Żołnierzy Niezłomnych.

A4 Infociacho