Wychowanie patriotyczne
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

21. 09. 2018. kl. I a - wychowawczyni pani Elżbieta Kozłowska i kl. II b - wychowawczyni pani Monika Kaniewska-Ozimek na uroczystości nadania sztandaru batalionowi dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Matką chrzestną sztandaru została Pani Marianna Krasnodębska, żołnierz AK,  przyjaciel i patron naszej szkoły.

 

                Rok 2018 to rok pod hasłem 100 lat Niepodległej. Nasza szkoła bardzo czynnie wpisuje się we wszelkie działania upamiętniające to doniosłe wydarzenie. Biblioteka szkolna wzięła udział w akcji pt. „Lubelskie książki dla Lubelszczyzny”, organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej O/ Lublin. W ramach akcji otrzymaliśmy bezpłatnie 27 bardzo cennych publikacji dotyczących dziejów Lubelszczyzny. Są to książki poświęcone m.in. dziejom Lubelszczyzny lat powojennych, polskiemu podziemiu niepodległościowemu w latach 40 i 50-tych, więzieniu na Zamku Lubelskim i wiele innych. Dzięki tym książkom nasi uczniowie mają szansę poszerzyć i pogłębić informacje na temat historii najnowszej naszego regionu. Z pewnością publikacje te będą cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest to bardzo cenna inicjatywa dająca szansę wielu szkołom na wzbogacenie księgozbioru w wiele ważnych publikacji poświęconych historii naszej małej ojczyzny.

Dzięki tej akcji nasza szkoła miała szansę promować akcję IPN. Pani Elżbieta Stawarz udzieliła krótkiego wywiadu na temat w/w akcji.

A4 Infociacho