Nasze dokumenty
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I- IV wraz z rodzicami do udziału w IV edycji konkursu literacko- plastycznego pt. "Rodzinne czytanie".

 Innowacja pedagogiczna: „Historia na polskim, polski na historii”

Termin realizacji: luty 2021 – czerwiec 2021 r.

Autorzy: Elżbieta Stawarz, Monika Rybak

Adresaci programu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie. Projekt „Historia na polskim, polski na historii” składa się z różnych działań podejmowanych w celu zwiększenia zainteresowania i pogłębienia wiedzy przewidzianej podstawą programową, a także ukształtowania świadomego odbiorcy tekstów historycznych i literackich. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że historia, zwłaszcza dotycząca najważniejszych postaci i wydarzeń historycznych, jest bardzo ciekawa, interesująca, rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie, kształtuje system wartości i wskazuje życiowe priorytety oraz uczy prawidłowego łączenia wydarzeń historycznych z odpowiednimi tekstami literackimi.

Główny cel projektu to i rozwijanie zamiłowania do historii naszej Ojczyzny oraz zaszczepienie nawyków czytelniczych. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie historii naszego kraju, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i kreatywności w podejściu do poznawania wydarzeń historycznych i powiązanych z nimi tekstów literackich. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do wnikliwego poznawania historii Polski, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zachęcenie do poszukiwania tekstów nawiązujących do wydarzeń i postaci historycznych naszego kraju, rozwijanie umiejętności analizy, krytycznego myślenia oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z historią i literaturą.

Uczniowie zdobędą i poprawią następujące umiejętności:

  • znajomość wydarzeń i postaci historycznych z historii Polski;
  • umiejętność powiązania wydarzeń historycznych z dziełami literackimi;
  • poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów;
  • wzrost zrozumienia i analizy tekstów historycznych i literackich oraz poleceń;
  • wyciszenie i poprawa koncentracji;
  • wyrażanie własnych refleksji nad tekstami historycznymi i literackimi;
  • umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej;
  • wzrost poczucia własnej wartości;
  • poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami;
  • potrzeba tworzenia i poznawania dzieł kultury historyczno-literackich.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III- VII. Termin składania prac konkursowych mija 19 marca. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są m. in. na padlecie pod linkiem https://padlet.com/maghlad14/Bookmarks

 
 

Terminy wyjść klas 8 na Targi Edukacyjne Lublin 2020:

1) Klasa 8 a – wyjście w czwartek 5 marca 2020 w godz. 10.35 - 12.30

2) Klasa 8 b – wyjście w piątek 6 marca 2020 w godz. 9.45 - 11.20

Klasy wychodzą na Targi Edukacyjne z wychowawcami. Zwiedzanie jest bezpłatne. Miejsce odbywania się Targów Edukacyjnych: Targi Lublin, ul. Dworcowa 11.

Kto powiedział, że lekcje religii maja być nudne i nieciekawe. Klasa druga podszas jednej godziny zobrazowała biblijną opowieść o uciszeniu burzy na jeziorze. Pełne zaangażowanie uczniów zakończyło się sukcesem.

Naukę w oddziale przedszkolnym opieramy na dobrych i sprawdzonych od lat metodach nauczania wzbogaconych elementami pedagogiki Marii Montessori, metody „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, metody globalnej Ireny Majchrzak, „Dziecięcej matematyki” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,  jak i pakietu metod aktywizujących małego człowieka.

A4 Infociacho