Zobacz innowacje i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Uczniowie klas starszych wzięli udział w akcji edukacyjnej „Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę”. W ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin mieliśmy możliwość badania jakości powietrza wokół naszej szkoły. Pomiarów dokonywali uczniowie pyłomierzem wypożyczonym w ramach akcji. Mierzyliśmy pyły PM 10, PM 2.5, PM 1 oraz inne parametry atmosfery np. temperaturę, ciśnienie, wilgotność itp. Uczniowie dowiedzieli się jaki jest wpływ w/w pyłów na swoje zdrowie, wzrosła ich świadomość ekologiczna w zakresie ochrony powietrza.

 

Nasza szkoła, w obecnym roku szkolnym, brała udział w projekcie „Warszawa - Miasto Nieugięte". Projekt ten realizowała Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych" we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty oraz dzięki wsparciu Fundacji PGE. Działania przewidziane w projekcie dotyczyły upamiętnienia historii Warszawy w okresie II wojny światowej. W ramach projektu odbyła się konferencja historyczno - metodyczna dla nauczycieli historii. Mieliśmy również możliwość udziału w koncercie w Filharmonii Lubelskiej, podczas którego została zaprezentowana poezja wojenna. Zostały także przeprowadzone, przez nauczyciela historii, lekcje w klasach 8 z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych "Warszawa. Miasto Pamięci. Miasto Bohaterów". Otrzymaliśmy też materiały dla szkół biorących udział w projekcie - wydrukowana wystawa, mini podręczniki z filmem, testy, książeczka dydaktyczna dla nauczyciela, prezentacja multimedialna, książki.

 

W grudniu do naszej szkoły przybyli pracownicy Politechniki Lubelskiej: dr hab. Tomasz Zientarski prof. uczelni oraz dr inż. Sylwester Korga. Celem wizyty było zademonstrowanie uczniom działania mikrokontrolera Arduino oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania drukarek 3D.

Podczas omawiania mitologii greckiej uczniowie klasy 5 b wcielili się w bogów olimpijskich. Każdy przygotował informacje na temat wylosowanego boga oraz wykonał jego atrybut. Następnie uczniowie mieli okazję zaprezentować się na forum klasy. Lekcja dostarczyła wielu niesamowitych wrażeń i pozwoliła poznać greckich bogów w sposób łatwy i przyjemny. W galerii zdjęć można zobaczyć efekty pracy piątoklasistów.

                                                                                                          Beata Szpetko

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Innowacyjna Historia - nowoczesne technologie w służbie edukacji" realizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. "Innowacyjna Historia" to projekt mający na celu wprowadzenie nowoczesnych, angażujących narzędzi edukacyjnych docierających do współczesnej młodzieży. Projekt składał się z dwóch elementów: pokazu dla uczniów VII i VIII klas oraz prezentacji dla nauczycieli.

Innowacja pedagogiczna: „Śladami przeszłości”

Termin realizacji: październik 2022 – czerwiec 2023 r.

Autor: Elżbieta Stawarz

Adresaci programu: kl. IV - VIII

Opis innowacji:

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie. Projekt „Śladami przeszłości” składa się z różnych działań podejmowanych w celu zwiększenia zainteresowania i pogłębienia wiedzy przewidzianej podstawą programową, a także ukształtowania świadomego odbiorcy tekstów historycznych, źródeł historycznych, zabytków itp. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażę, że historia jest bardzo ciekawa, interesująca, rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie, kształtuje system wartości i wskazuje życiowe priorytety oraz uczy prawidłowego łączenia wydarzeń historycznych.

Projekt będzie prowadzony w ramach zajęć koła historycznego, które pomoże rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębi ich wiedzę o przeszłości. Ważnym zagadnieniem w pracy koła będzie kształtowanie właściwej postawy, miłości do własnego regionu i kraju.

Główny cel projektu to rozwijanie zamiłowania do historii m.in. naszej Ojczyzny. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie historii naszego kraju, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i kreatywności w podejściu do poznawania wydarzeń historycznych. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do wnikliwego poznawania historii Polski i historii powszechnej, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zachęcenie do poszukiwania tekstów nawiązujących do wydarzeń i postaci historycznych naszego kraju, rozwijanie umiejętności analizy, krytycznego myślenia oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z historią.

Główne założenia zajęć:

 • Motywowanie uczniów do bycia kreatywnym;
 • Wykorzystanie aktywnych form i metod pracy;
 • Wzrost zaangażowania uczniów;
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny wśród uczniów;
 • Realizowane w ramach programu zajęcia i podejmowane działania zachęcą oraz zmobilizują uczniów do wnikliwego poznawania treści historycznych dotyczących omawianych wydarzeń z przeszłości;
 • Rozwijanie myślenia historycznego, zwłaszcza do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych czy kulturalnych;
 • Wykorzystanie wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii;
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych.

Korzyści wdrożenia innowacji:

 • znajomość wydarzeń i postaci historycznych z historii Polski i historii powszechnej;
 • wzrost zrozumienia i analizy tekstów historycznych oraz poleceń;
 • wyciszenie i poprawa koncentracji;
 • wyrażanie własnych refleksji nad tekstami historycznymi;
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej;
 • wzrost poczucia własnej wartości;
 • poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami;
 • zostanie zapewniony harmonijny i wielopłaszczyznowy rozwój uczniów;
 • zwiększy się ciekawość poznawcza uczniów;
 • zajęcia staną się dla uczniów atrakcyjniejsze i bardziej angażujące;
 • wzrośnie efektywność nauczania;
 • zwiększy się kreatywność i samodzielność uczniów;
 • zwiększy się motywacja uczniów do nauki.

 

 Innowacja pedagogiczna: „Sketchnoting na lekcji historii”

Termin realizacji: Październik 2022 – czerwiec 2023 r.

Autor: Elżbieta Stawarz

Adresaci programu: kl. IV - VIII

Opis innowacji:

Największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy. Tylko odpowiednio zmotywowany i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego, które może stanowić narzędzie mobilizujące uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, porządkowania informacji oraz przedstawiania ich w kreatywny sposób.

Obrazowe przedstawienie poznawanych treści ułatwi uczniom przyswajanie nowych informacji. Dzięki sketchnotingowi uczniowie chętniej sięgną po karty pracy proponowane przez nauczyciela. Taka forma pracy podczas zajęć wpływa na wzrost motywacji oraz kreatywności.

Założeniem projektu jest zmienić myślenie o roli notatki. Chcemy pokazać naszym uczniom jakie kryteria spełnia dobra notatka. Początkowo nauczyciel proponuje uczniom gotowe myślograficzne materiały (karty pracy/ notatki z zajęć). Rysnotki mogą również zastąpić klasyczne kartkówki, a nawet sprawdziany. W kolejnym etapie nauczyciel włącza uczniów w proces tworzenia notatek graficznych, przedstawia zasady tworzenia kart, uczy jak należy dobierać i selekcjonować informacje umieszczane na kartach.

Celem innowacji jest wzrost poczucia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny wśród uczniów. Ponadto, umiejętność odpowiedniego doboru treści oraz wizualizowania najważniejszych informacji stanowią kluczowe umiejętności przydatne nie tylko w procesie edukacyjnym.

Główne założenia zajęć:

 • Zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego
 • Ćwiczenia w tworzeniu własnych notatek myślograficznych
 • Wykorzystywanie sketchnotingu w codziennej pracy z uczniami (notatki, kartkówki, sprawdziany)
 • Motywowanie uczniów do bycia kreatywnym
 • Zmiana myślenia na temat notatki
 • Wykorzystanie aktywnych form i metod pracy podczas zajęć
 • Wzrost zaangażowania uczniów
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny wśród uczniów

Korzyści wdrożenia innowacji:

 • Uczniowie dzięki notatkom myślograficznym łatwiej będą zapamiętywać nowe treści;
 • Zostanie zapewniony harmonijny i wielopłaszczyznowy rozwój uczniów;
 • Zwiększy się ciekawość poznawcza uczniów;
 • Zajęcia dydaktyczne staną się dla uczniów atrakcyjniejsze i bardziej angażujące;
 • Efektywność nauczania wzrośnie;
 • Zwiększy się kreatywność uczniów;
 • Zwiększy się motywacja uczniów do nauki;
 • Zwiększy się samodzielność uczniów.

 

 ukraina

 

Шанοвнє Πаньϲтво!

Ми приймаємо учнів на 2022/2023 навчальний рік до першого класу.

Запрошуємо вас до нашої школи!

Szkoła Podstawowa nr 24

 1. Partyzantów Lubelszczyzny
  ul. Niecała 1

20-080 Lublin

tel. 81 532 15 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


www.sp24.lublin.eu

W ramach akcji promującej rugby TAG wśród dzieci i młodzieży 23 i 26 listopada 2021 r. w naszej szkole dla uczniów klas IV, V, VII i VIII odbyły się lekcje pokazowe prowadzone przez trenera pana Patryka Jasińskiego. Celem tego cyklu spotkań była popularyzacja dyscypliny, jaką jest rugby TAG oraz aktywizacja uczniów do jej uprawiania. Poprowadzone zajęcia bardzo się podobały, a wielu uczniów zadeklarowało chęć uczestnictwa w treningach klubowych.

A4 Infociacho