Przyjaciele Szkoły
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Jubileuszu.

Wsparcia udzielili:

Pan Bogusław Telecki,

Pan Przemysław Machaj,

Pan Marcin Stachal,

Pani Halina Ratajewska,

Państwo Katarzyna i Remigiusz Krok,

Pani Jolanta Masłowska,

Centrum Medyczne SANITAS,

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMAR,

Centrum Medyczne LUXMED,

AVEXIM,

SKOK im. Z. Chmielewskiego,

PUBLIMAR,

Szkoły LIDER w Lublinie

Rada Rodziców przy SP 24,

anonimowi darczyńcy.

Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 24

OSM Krasnystaw

Rada Rodziców wraz z całą Społecznością Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie składa serdeczne podziękowania OSM Krasnystaw i Pani Agacie Szczuchniak za okazaną życzliwość oraz przeprowadzenie warsztatów ”Z mlekiem od dziecka” w klasach 0-3.

Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 24

Szanowny Pan Marcin Jama

Dyrektor Auchan Lublin

Rada Rodziców wraz z całą Społecznością Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Marcinowi Jamie za okazaną życzliwość i przekazanie rzeczowej darowizny w postaci książek, zabawek oraz przyborów papierniczych.

Dziękujemy!

A4 Infociacho