Wydarzenia biblioteczne
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Poniżej przedstawiamy zasady pracy biblioteki szkolnej SP 24 w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa.

 

Zasady pracy biblioteki szkolnej SP 24 w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa.

 1. Bibliotekarze przebywają w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).
 3. Wietrzenie pomieszczeń odbywa się co najmniej 1 raz na godzinę.
 4. Regularnie czyszczone są i dezynfekowane powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. Należy regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją i dezynfekować dłonie środkiem dezynfekującym (min. 65%)
 6. W bibliotece SP 24 może przebywać maksymalnie dwóch uczniów jednocześnie.
 7. Należy dopilnować, aby użytkownicy nie przekraczali odległości społecznej co najmniej 1,5 m.
 8. Godziny otwarcia biblioteki i dyżury nauczycieli bibliotekarzy zostają dostosowane do czasu konsultacji uczniów z nauczycielami,.
 9. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, uczniowie nie mogą przemieszczać się między półkami.
 10. Ogranicza się wykorzystanie multimediów.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach to 48 godzin.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 3. Uczniowie nie mogą korzystać z wolnego dostępu do półek. Książki i inne materiały odbiera lub podaje uczniom tylko bibliotekarz.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika będą one odkładane przez nauczyciela bibliotekarza w wyznaczone do kwarantanny miejsce.
 5. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie będą włączone do użytkowania.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach zapłacenia za książki.
 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty wartości podręcznika na podane konto szkoły w ustalonym terminie.
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (wyznaczony regał).
 8. Osoby dokonujące zwrotu książek powinny przynosić podręczniki zapakowane w reklamówkach, które należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numery inwentarzowe poszczególnych książek i podręczników.
 9. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza.
 10. Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.
 11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do dokonania wpłaty na konto za zniszczony lub zagubiony podręcznik, o czym zostanie poinformowany za pomocą wiadomości na dzienniku elektronicznym.

W dniach 8-15 maja 2020 obchodzimy Tydzień Bibliotek. Jest to święto wszystkich bibliotekarzy i bibliotek.

Z tej okazji przedstawiamy linki do darmowych lektur i książek zapraszając wszystkich do czytania. Życzymy dobrej lektury :)

http://polona.pl/ - rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. POLONA to największa i najnowocześniejsza w Polsce biblioteka cyfrowa. Admiratorem systemu jest Biblioteka Narodowa, która oferuje w serwisie swoje zbiory, a także obiekty cyfrowe innych instytucji. Zbiory udostępniane są w postaci wysokiej jakości plików JPG oraz również w postaci plików PDF. POLONA to obecnie ponad 3 miliony obiektów cyfrowych. W serwisie można znaleźć: najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. „Kronikę” Galla Anonima, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina czy rysunki Norwida i Witkacego. Zawiera: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.
https://lektury.gov.pl/ ->na tym portalu znajduje się większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.
https://lektury.gov.pl/kategoria/range/34 - do pobrania darmowe lektury kl. 1-3.
https://lektury.gov.pl/kategoria/range/22 - do pobrania darmowe lektury kl. 4-6.
https://lektury.gov.pl/kategoria/range/7 - do pobrania darmowe lektury kl. 7-8.
http://www.darmowe-ebooki.com/lektury-szkolne -> są tu zamieszczone lektury szkolne jako darmowe e-booki.
https://wolnelektury.pl/ -> darmowe, opracowane, pełne teksty lektur, e-booki, audiobooki     .                                                                                                                   http://audio-bajki.pl/ -> darmowe bajki i baśnie dla dzieci.
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra - serwis gromadzi materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji. Oferuje on ponad 960 tytułów książek oraz czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.
 

Informujemy, iż wypożyczanie podręczników dla uczniów klas I-III odbędzie się według ustalonej kolejności w dniach 28 kwietnia - 30 kwietnia:

- Kl. 1 a - wtorek 28.04.2020 w godz. 11.00-13.00

- Kl. 2 a - środa 29.04.2020 w godz. 10.00-12.00

- Kl. 3 b - czwartek 30.04.2020 w godz. 10.00-12.00

- Kl. 3 a - czwartek 30.04.2020 w godz. 12.00-14.00

Informujemy wszystkich, iż termin i sposób oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej zostanie podany w późniejszym terminie. Prosimy, na chwilę obecną, o nie zwracanie uwagi na wiadomości dotyczące zaległości książkowych, które przychodzą do uczniów i rodziców z komputerowego systemu bibliotecznego.

Bibliotekarze szkolni 

W naszym szkolnym plebiscycie na ulubioną baśń Hansa Christiana Andersena zwyciężyły dwie baśnie :

,, Brzydkie Kaczątko“ i ,, Dziewczynka z zapałkami “

Oba tytuły uzyskały równą ilość punktów.

Kolejne miejsca : 

,,Królowa Śniegu”

,,Nowe szaty Cesarza”

Drodzy Nauczyciele , Czytelnicy Książek dla Dzieci !

Dzisiaj 2 kwietnia przypada 215 rocznica urodzin wielkiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Tego dnia, jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Teksty baśni do słuchania za darmo można znaleźć w serwisie -> http://audio-bajki.pl/

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA W NASZYM SZKOLNYM PLEBISCYCIE: "ULUBIONA BAŚŃ HANSA CHRISTIANA ANDERSENA"
Link do ankiety -> https://forms.gle/jRj3E4nuYpgAy6R99

Termin oddawania głosów 09.04 2020 r.

Bibliotekarze

     Giovanni Boccaccio w „Dekameronie” wspomina jak w 1348 r. wybuchła we Florencji zaraza. Wówczas w podmiejskiej willi zebrało się dziesięć osób, aby schronić się przed niebezpieczeństwem. Każdego dnia każdy uczestnik spotkania opowiadał inną historię, umilając czas pozostałym towarzyszom, bowiem: „Gdy się jednak historie opowiada, wszyscy chętnie słuchają i skwarny czas dnia szybko przechodzi.”

Biblioteka szkolna oraz Samorząd Uczniowski zapraszają uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie na hasło lub krótki wiersz reklamujący Szkołę Podstawową nr 24 w Lublinie.

Podpisane prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 14 lutego.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

            21 listopada 2019 po raz drugi w naszej szkole obchodzony był Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Organizatorzy (biblioteka szkolna oraz Samorząd Uczniowski) chcieli przypomnieć jakie znaczenie w naszym życiu mają gesty życzliwości: miły uśmiech, dobre słowo, bezinteresowna pomoc.

A4 Infociacho