Wydarzenia biblioteczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

DRODZY UCZNIOWIE

W okresie zdalnego nauczania biblioteka szkolna pracuje w stałych godzinach (od poniedziałku do czwartku 7.30 – 16.30, w piątek 7.30 – 15.30). Aby wypożyczyć książkę należy zadzwonić do biblioteki (numer telefonu taki jak do szkoły: 81-53-215-20 i poprosić o połączenie z biblioteką) i umówić się na dzień i godzinę po odbiór zamówionej książki. Książkę mogą odebrać również rodzice albo starsze rodzeństwo.

Niektóre z lektur (m. in. „Pan Tadeusz”) znajdziecie na stronie: lektury.gov.pl

 Książki można również zarezerwować przez stronę internetową – wpisując w wyszukiwarkę Lubelski Portal Oświatowy, a następnie – Aplikacje dla rodziców.  Z listy wybieramy  - Bibliotekę.

W katalogu online wpisujemy tytuł i autora książki, klikamy wyszukaj. Następnie rozwijamy wybrane lokalizacje, wyszukujemy SP 24 i na dole strony przyciskamy filtruj. W wynikach wyszukiwania pokażą nam się książki dostępne w naszej bibliotece. Logujemy się loginem dziennikowym i rezerwujemy książkę. Mamy pewność, że książka będzie na nas czekała. Jest to szczególnie przydatne jeżeli w bibliotece jest mało egzemplarzy danego tytułu. Książka będzie zarezerwowana przez 24 godziny. Aby odebrać zarezerwowaną książkę należy przyjść do szkoły i skontaktować się z biblioteką.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I – VII.

Zwycięzców wyłoniło jury w składzie: pani Monika Rybak, pani Elżbieta Stawarz i pani Maria Dermanowska.

A oto nasi laureaci :                       

I miejsce   Joanna Urban klasa III a                      wiersz Moja Pani

II miejsce Maksymilian Niewielski klasa VI B        wiersz Nauczyciele naszej szkoły

III miejsce Anita Wójtowicz klasa IA                    wiersz Pani Monika

Gratulujemy zwycięzcom !

Dziękujemy wszystkim autorom za piękne wiersze o szkole i nauczycielach !

                                         Organizatorzy konkursu biblioteka szkolna i poloniści

Hasło tegorocznego miesiąca brzmi: „ Z książką Ci do twarzy ”.

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych zostało ustanowione w 1999 roku. Najpierw obchodzono je corocznie w czwarty poniedziałek października, a od 2008 roku świętujemy je przez cały miesiąc. Święto ustanowiło Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego.

Zachęcamy wszystkich do czytania, bo przecież
...„ Kto czyta – żyje wielokrotnie …”.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki.

swieto bibliotek

Zbliża się Święto Edukacji Narodowej, z tej okazji ogłaszamy

konkurs na krótki wiersz, który będzie nawiązywał do tematu:

Szkoła , Nauczyciel , Nauczanie w oczach ucznia naszej szkoły.

Temat można potraktować poważnie lub żartobliwie.    

Zachęcamy do udziału w konkursie!                            

                                               

Jury wyłoni najlepsze wiersze.            

Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.

Podpisane prace należy składać u polonistów lub w bibliotece szkolnej do 9 października.

Witamy naszych czytelników w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do szkolnej biblioteki od 1 września.

Święto 11 listopada upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Ustanowiono je ustawą sejmową z 23 kwietnia 1937 roku, podpisaną przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Po II wojnie światowej 22 lipca 1945 r. powołana przez partię komunistyczną Krajowa Rada Narodowa w specjalnej ustawie   zniosła obchody niepodległości. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”

19 czerwca 2020

Kl. 8 a (wych. E. Wróbel) – godz. 9.00-10.00

Kl. 8 b (wych. M. Dermanowska) – godz. 10.00-11.00

Kl. 7 a (wych. B. Szpetko) – godz. 11.00-12.00

Kl. 7 b (wych. A. Sadkowska) – godz. 12.00-13.00

22 czerwca 2020

Kl. 6 a (wych. A. Trela) – godz. 9.00- 10.00

Kl. 6 b (wych. E. Czuryło) – godz. 10.00-11.00

Kl. 6 c (wych. K. Klimek) – godz. 11.00-12.00

23 czerwca 2020

Kl. 5 a (wych. M. Witeska) – godz. 9.00-10.00

Kl. 5 b (wych. K. Kruk) – godz. 10.00-11.00

Kl. 4 a (wych. R. Ślusarczyk) – godz. 11.00-12.00

24 czerwca 2020

Kl. 4 b (wych. I. Adamczyk) – godz. 9.00-10.00

Kl. 3 a (wych. E. Suseł) – godz. 10.00-11.00

Kl. 3 b (wych. M. Kaniewska-Ozimek) – godz. 11.00-12.00

25 czerwca 2020

Kl. 2 a (wych. E. Kozłowska) – godz. 9.00-10.00

Kl. 2 b (wych. M. Żmudzka) – godz. 10.00-11.00

Kl. 1 a (wych. M. Mejer) – godz. 11.00-12.00

Poniżej przedstawiamy zasady pracy biblioteki szkolnej SP 24 w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa.

 

Zasady pracy biblioteki szkolnej SP 24 w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa.

 1. Bibliotekarze przebywają w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).
 3. Wietrzenie pomieszczeń odbywa się co najmniej 1 raz na godzinę.
 4. Regularnie czyszczone są i dezynfekowane powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. Należy regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją i dezynfekować dłonie środkiem dezynfekującym (min. 65%)
 6. W bibliotece SP 24 może przebywać maksymalnie dwóch uczniów jednocześnie.
 7. Należy dopilnować, aby użytkownicy nie przekraczali odległości społecznej co najmniej 1,5 m.
 8. Godziny otwarcia biblioteki i dyżury nauczycieli bibliotekarzy zostają dostosowane do czasu konsultacji uczniów z nauczycielami,.
 9. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, uczniowie nie mogą przemieszczać się między półkami.
 10. Ogranicza się wykorzystanie multimediów.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach to 48 godzin.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 3. Uczniowie nie mogą korzystać z wolnego dostępu do półek. Książki i inne materiały odbiera lub podaje uczniom tylko bibliotekarz.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika będą one odkładane przez nauczyciela bibliotekarza w wyznaczone do kwarantanny miejsce.
 5. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie będą włączone do użytkowania.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach zapłacenia za książki.
 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty wartości podręcznika na podane konto szkoły w ustalonym terminie.
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (wyznaczony regał).
 8. Osoby dokonujące zwrotu książek powinny przynosić podręczniki zapakowane w reklamówkach, które należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numery inwentarzowe poszczególnych książek i podręczników.
 9. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza.
 10. Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.
 11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do dokonania wpłaty na konto za zniszczony lub zagubiony podręcznik, o czym zostanie poinformowany za pomocą wiadomości na dzienniku elektronicznym.

W dniach 8-15 maja 2020 obchodzimy Tydzień Bibliotek. Jest to święto wszystkich bibliotekarzy i bibliotek.

Z tej okazji przedstawiamy linki do darmowych lektur i książek zapraszając wszystkich do czytania. Życzymy dobrej lektury :)

http://polona.pl/ - rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. POLONA to największa i najnowocześniejsza w Polsce biblioteka cyfrowa. Admiratorem systemu jest Biblioteka Narodowa, która oferuje w serwisie swoje zbiory, a także obiekty cyfrowe innych instytucji. Zbiory udostępniane są w postaci wysokiej jakości plików JPG oraz również w postaci plików PDF. POLONA to obecnie ponad 3 miliony obiektów cyfrowych. W serwisie można znaleźć: najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. „Kronikę” Galla Anonima, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina czy rysunki Norwida i Witkacego. Zawiera: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.
https://lektury.gov.pl/ ->na tym portalu znajduje się większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.
https://lektury.gov.pl/kategoria/range/34 - do pobrania darmowe lektury kl. 1-3.
https://lektury.gov.pl/kategoria/range/22 - do pobrania darmowe lektury kl. 4-6.
https://lektury.gov.pl/kategoria/range/7 - do pobrania darmowe lektury kl. 7-8.
http://www.darmowe-ebooki.com/lektury-szkolne -> są tu zamieszczone lektury szkolne jako darmowe e-booki.
https://wolnelektury.pl/ -> darmowe, opracowane, pełne teksty lektur, e-booki, audiobooki     .                                                                                                                   http://audio-bajki.pl/ -> darmowe bajki i baśnie dla dzieci.
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra - serwis gromadzi materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji. Oferuje on ponad 960 tytułów książek oraz czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.
 

folder aktual 150

A4 Infociacho