Edukacja Dla Rodziców
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Dbajmy o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci!

        Zagadnienie bezpieczeństwa jest wiodącym tematem profilaktycznym stycznia w naszej szkole. Informuje o tym gazetka pedagogów, dzieci są szczególnie uczulane na kwestie bezpieczeństwa fizycznego podczas zajęć szkolnych, a na zebraniach Wychowawcy podkreślają znaczenie zapewniania bezpieczeństwa psychicznego dzieciom przez dorosłych.

          Kolejnym krokiem w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie ze Strażą Miejską, jest nasz udział w kampanii społecznej: „Bądź kumplem, nie dokuczaj”.  Programem objęliśmy uczniów klas I - IV. Podczas spotkania, które odbyło się 7 grudnia, nasi najmłodsi uczniowie pogłębiali wiedzę na temat dokuczania, które może spotkać ich w szkole. Dzieci uczyły się, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia ze strony rówieśników oraz jak eliminować zachowania negatywne. Przedstawicielki Straży Miejskiej: specjalista pani Magdalena Sielewicz oraz młodszy strażnik pani Marta Mścisz omówiły także z uczestnikami warsztatów „Kodeks dobrego kumpla” oraz zachęciły do jego przestrzegania.

Więcej informacji o kampanii :    zobacz

DRODZY RODZICE!

Jako Szkoła Promująca Zdrowie uznajemy aktywność ruchową uczniów za jeden z naszych priorytetów.

Mamy nadzieję, że treści zawarte w poniższej prezentacji ugruntują  Państwa wiedzę o wpływie sportu na wieloobszarowy rozwój dzieci, ale także na zdrowie każdego z nas!

Ruszajmy się więc i zachęcajmy do tego dzieci!

Szkolny zespół szkoły Promującej Zdrowie

 Prezentacja -> pobierz

„Jak być asertywnym?”

Odpowiedzi na to pytanie nasi uczniowie będą poszukiwać w listopadzie

Miesiąc październik w naszej szkole, poświęcony był na pogłębienie elementarnej wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień zarówno wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Dlatego proponujemy Państwu RODZINNĄ PROFILAKTYKĘ czyli codzienne rozważania na temat:

Bliżej siebie – czyli dalej od dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Spotkanie dla Rodziców na temat ,,Wychowanie przez czytanie" już za nami.

Cieszymy się z Państwa obecności i dziękujemy za przemyślenia, którymi się Państwo dzieliliście. Jeszcze raz zachęcamy do oddawania dzieciom swojego czasu przy wspólnej, głośnej lekturze. Proszę uwierzyć - to działa terapeutycznie!

GALERIA

Ależ przyjemnie rozpoczynamy nowy rok szkolny! Pragniemy wszystkich zaprosić do czegoś, co może sprawiać niesamowitą radość, a jednocześnie przynosić ogromną korzyść - czytajmy książki!

             Nasi uczniowie przygotowali już gazetkę, zachęcającą kolegów i koleżanki do częstszego sięgania po książki i lektury szkolne. Czerpcie z możliwości czytania całymi garściami! Tego nie można przedawkować!

Świadomi pozytywnego wpływu czytania na rozwój dziecka, nasze działania kierujemy także do Rodziców w ramach cyklicznych spotkań Szkoły dla Rodziców.

A4 Infociacho