Edukacja zdalna
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Informujemy, że istnieje możliwość odbywania indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny z wybranym nauczycielem.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizacji edukacji zdalnej w SP 24.

Link -> Zasady realizacji edukacji zdalnej w SP 24

Wydział Informatyki i Telekomunikacji dokonał synchronizacji dziennika elektronicznego z usługą Office 365 w centralnej domenie edu.lublin.eu dla wszystkich jednostek oświatowych Gminy Lublin, które mają wdrożony dziennik UONET+ oraz prowadzą zdalne nauczanie.

Skrócony opis

Filmy instruktażowe

 

 

Matematyka

 

                                                                                                                         

A.Sadkowska, A.Trela

A4 Infociacho