czwartek, 06 27th

Last updateWt, 18 Cze 2019 2pm

Aktualności Oddział Przedszkolny

Majowe święta

Wychowanie w duchu patriotyzmu to ważny cel, na który nasza szkoła kładzie duży nacisk, dlatego rozmawiamy o ważnych historycznych wydarzeniach. Podsumowaniem są wycieczki do ważnych miejsc upamiętniających historię Lublina lub Polski.

27 kwietnia, tuż przed świętami majowymi odbyła się wycieczka na Plac Litewski na której dzieci poznały Pomnik Konstytucji 3 Maja i Pomnik Unii Lubelskiej. Dowiedziały się co to jest unia między państwami i jak kiedyś nazywano kraj w którym obecnie mieszkają, co to jest konstytucja,  ale najważniejszym wyzwaniem było rozszyfrowanie napisów na pomnikach. 

Następnie udaliśmy się pod pedet obejrzeć reprodukcję obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska”. Dzieci podziwiały dzieło artysty, zadziwione że można namalować tak duży obraz. Wszystkie chciały zostać królem lub którąś z postaci. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i wróciliśmy na obiad.