poniedziałek, 03 25th

Last updatePn, 18 Mar 2019 6pm

Nasze Działania

Aktywizacja Sportowa

AKTYWIZACJA SPORTOWA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Edukacja dla rodziców

Prezentacja na stronie internetowej szkoły o wpływie aktywności ruchowej na rozwój dziecka oraz sposobach zachęcania do sportu.

Rodzice

Osoby odwiedzające stronę internetową szkoły

Listopad 2016

Prelekcje szkolnego personelu medycznego

Pogadanki w klasach przeprowadzane przez pielęgniarkę szkolną dotyczące znaczenia aktywności fizycznej oraz zasad zdrowego odżywiania, produktów niewskazanych.

Badanie wzrostu oraz masy ciała uczniów z granicznym oraz nadmiernym BMI.

 

Uczniowie 0-VI

I raz w semestrze w każdej klasie

Realizowanie czwartej godziny WF-u na basenie

Głównym założeniem działania jest uatrakcyjnienie lekcji WF-u, a dzięki temu  aktywizacja sportowa uczniów, rozwój kultury fizycznej, rozwijanie pasji i wdrażanie do aktywnego stylu życia także poza szkołą.

2015/2016- klasy II- V

2016/2017- klasy I- II i IV- VI

 

Rok szkolny 1 raz w tygodniu

Program „Umiem pływać

Projekt Wydziału Sportu i Turystyki, który skierowany jest do najmłodszych  uczniów. Głównym celem jest nauka pływania i ukierunkowywanie uczniów na sportowy styl życia.

2015/2016-klasy I

2016/2017-klasy III

 

 

Rok szkolny

1 raz/tyg.

Klasy profilowane- piłka siatkowa

 

Działanie skierowane do uczniów klas IV- VI. Główny cel programu to popularyzacja gry drużynowej, jaką jest mini siatkówka, ukazanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego z dala od nałogów oraz wychowanie przez sport.

2015/2016-

2016/ 2017- klasa IV a, IV b, V a, V b,

VI a

 

 

Rok szkolny

Klasy IV 4godz

/tyg

Kl.IV-VI

6godz./

tyg

Gimnastyka sportowa

„Ruch radością dzieci”

 

Program, którego współautorkami są nauczycielki WF-u naszej szkoły.

Forma aktywizacji uczniów klas I- IV, zapewnia wszechstronny, harmonijny rozwój organizmu, poprawia kondycję ruchową i ruchomość w dużych stawach, jest doskonałą bazą do uprawiania wszelkiego rodzaju sportu w starszym wieku.

I- IV

Oddział przedszkolny

Rok szkolny

1 godz.

/tydz

"Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne"

Metoda wg. Weroniki Serborn jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka

z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”.

Oddział przedszkolny

1 raz w tygodniu/godz.

rok szkolny

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia dodatkowe

 

Aktywność ruchowa ukierunkowana na korygowanie wad postawy, oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom, a także wdrażanie do pozytywnych nawyków, tj. prawidłowa postawa podczas pracy „w ławce”.

 

Klasy I - III

oddział przedszkolny

1 raz w tygodniu

rok szkolny

Metoda kinezjologii edukacyjnej Dennisona

Metoda stosowana podczas zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym. Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe.

Oddział przedszkolny

Rok szkolnySystematycznie w czasie realiza-cji podsta-wy progra-mowej

,,Przez świat tanecznym krokiem”

Zajęcia dodatkowe

 

Program autorski - Głównym celem tej inicjatywy jest wdrażanie do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Zajęcia taneczne to połączenie aktywności artystycznej i sportowej.

 

I- III

Oddział przedszkolny

1raz w tygodniu

rok szkolny

Festyn sportowy- Szkolny Dzień Sportu

Szkolny dzień sportu to okazja do aktywności fizycznej w duchu rywalizacji i dobrej zabawy, ale także jest to okazja do podsumowania naszych sukcesów sportowych i przekazywania wartości płynących z aktywnego trybu życia.

cała społeczność szkolna oraz rodzice

 1 czerwca

2016

„Bieg Solidarności”

 

 

Celem działania jest m. in.  popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji i upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem naszych uczniów.

uczniowie klas IV- VI, w ubiegłym roku – 18 chłopców i 35 dziewcząt

4 czerwca 2016

„Higienicznie, zdrowo i sportowo”

 

Autorska inicjatywa - Konkurs organizowany corocznie przez wychowawców świetlicy, w dwóch cyklach: dla klas I- III i IV- VI. Celem konkursu jest wdrażanie do zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez edukację i poszerzanie świadomości uczniów na temat m. in. ekologii, wpływu sportu na poszczególne układy organizmu, jakości pokarmów, higieny.

Uczniowie klas I- VI

Paź-dzier-nik- klasy I- III, maj- klasy- IV- VI

Zawody sportowe

 

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej   w indywidualnym tenisie stołowym chłopców starszych   Powiat Lublin– IV miejsce

·         Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej   w indywidualnym tenisie stołowym chłopców starszych – XIII miejsce

·   Andrzejkowy Turniej Klas profilowanych w piłce siatkowej dziewcząt „3”- miejsce I, VII, XVIII

·   XXIII Mikołajkowy Turniej    Piłki Siatkowej dziewcząt „3”- VII miejsce w województwie lubelskim.

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym chłopców starszych- IV miejsce Powiat Lublin.

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej  piłce siatkowej chłopców „3” – IV miejsce Powiat Lublin.

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt „3”- I miejsce Powiat Lublin.

·   Wojewódzkie Igrzyska w mini piłce siatkowej dziewcząt „3”- IV miejsce

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej   piłce siatkowej chłopców „2”- I miejsce Powiat Lublin.

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w piłce siatkowej dziewcząt „2”- VI miejsce Powiat Lublin.

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej  piłce siatkowej chłopców „4”- II miejsce Powiat Lublin.

·   Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Klasy VI chłopców „Kinder + sport m. Lublin 2016, eliminacje miejskie - miejsce II, IUV, VII.

·   Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej „Kinder + sport 2016, finał powiatowy- I miejsce

·         Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowe Klasy IV chłopców „Kinder + sport m. Lublin 2016, Powiat Lublin- miejsce I,

·         Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Klasy IV chłopców „Kinder + sport m. Lublin 2016, województwo lubelskie - miejsce VI,

·   Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej „Kinder+ sport 2015 o mistrzostwo woj. lubelskiego w mini siatkówce, dziewczęta- VIII miejsce

·   Czwórbój lekkoatletyczny chłopców- IX miejsce powiat Lublin

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2015/2016- Gimnastyka Sportowa chłopców Układ Ćwiczeń Wolnych Na Ścieżce- I Miejsce  powiat Lublin

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin 2015/2016 w  Drużynowej Gimnastyce Sportowej chłopców- II miejsce powiat Lublin

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin 2015/2016 - Gimnastyka Sportowa chłopców Skok Przez Kozła- III miejsce powiat Lublin

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin 2015/2016 -Gimnastyka Sportowa chłopców Ćwiczenia Na Drążku- II miejsce  Powiat Lublin

·         Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin 2015/2016- Gimnastyka Sportowa chłopców Wielobój indywidualny Chłopców - II miejsce Powiat Lublin

·       Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin 2015/2016 w Drużynowej Gimnastyce Sportowej Dziewcząt- VI miejsce

Igrzyska Młodzieży Szkolnej   piłce nożnej chłopców V I miejsce powiat Lublin.

 

Uczniowie klas

 I - VI

 

Rok szkolny 2015/

2016

Spotkanie młodzieży klas profilowanych ze znanymi siatkarkami Moniką Brzostek i Kingą Kołasińską

Spotkanie ukazujące uczniom sportowe wzorce osobowe, motywujące do silnego zaangażowania, wzbudzania w sobie ducha walki  i współzawodnictwa, pokonywania własnych słabości.

Uczniowie klas profilowanych

13 kwietnia 2016

 DZIEŃ SPORTU - GALERIA

PRZERWA NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ W ODDZIALE 0 - GALERIA

TRENING KLASY PROFILOWANEJ - GALERIA

W - F NA BASENIE - GALERIA

ZABAWY RUCHOWE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ - GALERIA

ZAJĘCIA TANECZNE - GALERIA

ZAWODY SPORTOWE KINDER SPORT - GALERIA

Jesteś tutaj: Start Nasze Działania Aktywizacja Sportowa