Ósmoklasiści
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Poniżej przedstawiamy linki do informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

- Link do ogłoszenia na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej -> https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

- Link do ogłoszenia na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty -> https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10601

Znajdują się tu informacje odnośnie harmonogramu rekrutacji w formacie .docx oraz .pdf . Udostępniona jest  także prezentacja przedstawiająca zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r. oraz harmonogram rekrutacji.

A4 Popup

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów

na rok szkolny 2021/2022

Aktualności rekrutacyjne:

Rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych
Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Do klasy pierwszej

publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania wniosków: od 1 marca do 12 marca 2021r.

 

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin rekrutacji: od 22 marca 2021r., godz. 8.00 do 29 marca 2021r. godz. 14.00

Wnioski i zgłoszenia rekrutacyjne będą dostępne na stronie: www.rekrutacja.sp.lublin.eu oraz w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w module: Strefa Rodzica Rekrutacja.

A4 Infociacho