Bezpieczeństwo i Zdrowie Fizyczne
Kontakt z Nami
Dziennik

Logowanie do witryny

Otwórz Panel

 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE 

Nazwa działania

Krótki opis 

Odbiorcy

Czas realizacji

Dbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Kontrola wejść i wyjść uczniów.

Ewidencjonowanie wejść gości  na teren szkoły.

cała społeczność szkolna

rok szkolny 2018/2019

„Bezpieczna droga do szkoły”

Inicjatywa obejmuje działania edukacyjne i informacyjne realizowane w formie pogadanek  podczas zebrań z rodzicami oraz podczas godzin wychowawczych, a także w formie wyjść uczniów poza szkołę, w czasie których  wykorzystana jest  miejska infrastruktura drogowa do przećwiczenia zachowań zgodnych z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

uczniowie klas I-VIII        

rok szkolny 2018/2019

„Akademia bezpiecznego Puchatka”

Program kierowany do uczniów klas I, realizowany jest chętnie przez uczniów klas 0- III. Obejmuje tematyką bezpieczeństwo w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie.

uczniowie klas 0- III

rok szkolny 2018/2019

„Jesteśmy bezpieczni, uważni, ostrożni”

Program obejmuje wychowanie komunikacyjne z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej.

uczniowie klas I- III

rok szkolny 2018/2019

„Uczeń w sieci”

Zajęcia edukujące w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu prowadzone przez wychowawcę w klasie (I-III) oraz podczas Informatyki przez nauczyciela przedmiotu (klasy IV- VIII).

uczniowie klas I- VIII

rok szklony 2018/2019

„Cyberprzemoc”

p. Marta Mścisz

Straż Miejska

Program realizowany przez przedstawicieli Straży Miejskiej. Obejmuje edukację z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu.  Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali broszury z ważnymi informacjami i telefonami.

uczniowie klas  III

9 października 2018

Realizacja tematów z zakresu bezpieczeństwa podczas zajęć z wychowawcą.

Bezpieczeństwo podczas zbierania i spożywania grzybów, Zasady zachowania w górach i na górskich szlakach, Jak zachowywać się wobec osób, które zaczepiają nas na ulicy, Bezpieczeństwo nad wodą.

uczniowie klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Cykl zajęć bibliotecznych:  „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”,

 „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”

Celem zajęć jest wyposażanie uczniów w wiedzę dotyczącą zasad, których należy przestrzegać aby bezpiecznie korzystać z Internetu.

uczniowie klas IV a, IV c i V a

rok szkolny 2018/2019

Współpraca z dzielnicowym policjantem

 p. Krzysztofem Górzyńskim

Prelekcja na temat odpowiedzialności karnej osób małoletnich i nieletnich.

VII a i VIII b

16 listopada 2018

V b

28 listopada 2018

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w tym ochrony przez cyberprzemocą.

 IV a

29 października 2018

wychowankowie świetlicy szkolnej

5 listopada 2018

 VI a i VI  b

23 maja 2019

„Stop cyberprzemocy”- program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji

Prelekcja pana Andrzeja Solarza na temat zagrożeń płynących z korzystania z sieci, w tym  portali społecznościowych, połączona z prezentacją multimedialną.

uczniowie klas VII

2 kwietnia 2019

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją opartą na autentycznych wydarzeniach.
Temat spotkania dotyczył udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

chętni uczniowie z klas IV- VIII

9 stycznia 2019

Powiatowy konkurs „Mały ratownik w akcji”

Uczniowie klasy II a uczestniczyli w konkursie „Mały ratownik w akcji”. Nasi drugoklasiści wykazali się  wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uczestniczyli w pokazach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratowników medycznych.

uczniowie klasy II a

3 kwietnia

2019

ROK SZKOLNY 2017/2018

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Zabezpieczenie terenu szkoły

Zabezpieczenie terenu szkoły poprzez zamknięcie bramy wjazdowej oraz wyposażenie drzwi wejściowych w dzwonek. Kontrola wejść i wyjść uczniów. Ewidencjonowanie wejść gości na teren szkoły.

cała społeczność szkolna

rok szkolny 2017/2018

Nie pal przy mnie proszę

Program obejmuje edukację uczniów w zakresie szkodliwości palenia osób dorosłych w obecności dzieci. Uczniowie w trakcie realizacji programu przygotowują plakaty edukacyjne oraz znaki zakazujące palenia.

uczniowie klas I - III

rok szkolny 2017/2018

Znajdź właściwe rozwiązanie

Realizacja elementów programu podczas godzin wychowawczych. celem programu jest profilaktyka palenia papierosów.

uczniowie klas IV - VII

rok szkolny 2017/2018

Bezpieczna droga do szkoły

Inicjatywa obejmuje działania edukacyjne i informacyjne realizowane w formie pogadanek podczas zebrań z rodzicami oraz podczas godzin wychowawczych, a także w formie wyjść uczniów poza szkołę, w czasie których wykorzystana jest miejska infrastruktura drogowa do przećwiczenia zachowań zgodnych z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

uczniowie klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Akademia bezpiecznego Puchatka

Program kierowany do uczniów klas I, realizowany jest chętnie przez uczniów klas 0 - III. Obejmuje tematyką bezpieczeństwo w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie.

uczniowie klas 0 - III

rok szkolny 2017/2018

Jesteśmy bezpieczni, uważni, ostrożni

Program obejmuje wychowanie komunikacyjne z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej.

uczniowie klas I - III

rok szkolny 2017/2018

Uczeń w sieci

Zajęcia edukujące w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu prowadzone przez wychowawcę w klasie (I - III) oraz podczas Informatyki przez nauczyciela przedmiotu (klasy IV - VII).

uczniowie klas I - VII

rok szklony 2017/2018

Dziecko w sieci

Prowadzenie edukacji z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu z udziałem zaproszonych gości - przedstawicieli Policji.

uczniowie klas I - III

rok szkolny 2017/2018

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie m. in. kolejności kroków podejmowanych w sytuacji udzielania pierwszej pomocy, a także uświadomili sobie jak ważne jest szybkie i sprawne udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

chętni uczniowie z klas IV - VII

26 kwietnia 2018

Realizacja tematów z zakresu bezpieczeństwa podczas zajęć z wychowawcą.

Bezpieczeństwo podczas zbierania i spożywania grzybów, Zasady zachowania w górach i na górskich szlakach, Jak zachowywać się wobec osób, które zaczepiają nas na ulicy, Bezpieczeństwo nad wodą.

uczniowie klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Realizacja programu "Bezpieczeństwo w sieci"

Program promujący pozytywne zachowania użytkowników sieci. Realizowany przez pana Roberta Turskiego.

uczniowie z klas: III a, III b, V a, V b, VI b, VII b

6 marca 2018

uczniowie z klas: II a, II b, III c i VII a

grudzień 2017

rodzice uczniów klas I - III

6 marca 2018

rodzice uczniów klas IV - VII i rada pedagogiczna

7 marca 2018

Organizacja w ramach współpracy ze Strażą Miejską warsztatów 
pt. "Lekcja bezpieczeństwa"

Program zwracający uwagę uczniów na zagrożenia wynikające z zamieszczania w sieci prywatnych informacji, komentarzy, zdjęć, materiałów filmowych. Program podejmuje także tematykę zabezpieczania komputera przed atakiem z zewnątrz oraz działaniem na nasz komputer wirusów.

uczniowie klas IV

16 października
 i 22 listopada 
2017

Organizacja we współpracy ze Strażą Miejską programu "Dzik jest dziki, dzik jest zły"

Program edukuje uczniów w zakresie właściwych postaw w stosunku do dzikich zwierząt. Ukazuje skalę niebezpieczeństw na jakie narażeni są ludzie, którzy naruszają przestrzeń życia wybranych gatunków.

klasy:
I a, II a, II b

22 listopada 2017

"O ruchu drogowym dla pieszych"

Inscenizacja przygotowana przez uczniów z klasy 2 a i 2 b.

uczniowie klas I - III

maj 2018

Organizacja w ramach współpracy ze Strażą Miejską programu pt. "Na straży porządku"

Orientacja zawodowa uczniów, ukazująca specyfikę pracy Strażnika Miejskiego. Celem zajęć jest także wskazanie uczniom niebezpieczeństw, na które są narażeni każdego dnia, funkcjonując w przestrzeni miejskiej oraz przekazanie informacji jak radzić sobie z tymi zagrożeniami, także angażując w pomoc przedstawicieli Straży Miejskiej.

uczniowie klas II

16 października 2017

Zajęcia biblioteczne pt. "Bezpieczeństwo w Internecie"

Celem zajęć jest wyposażanie uczniów w wiedzę dotyczącą zasad, których należy przestrzegać aby bezpiecznie korzystać z Internetu.

uczniowie klas IV - VII

rok szkolny 2017/2018

ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

"Edukacja dla rodziców"

Prelekcja przedstawiciela Straży Miejskiej starszego inspektora Bartłomieja Stępskiego dotyczącą zagrożeń nowymi środkami psychoaktywnymi.

Rodzice, nauczyciele

Październik 2016

”Czyste powietrze wokół nas”

Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego poprzez wykształcenie u nich świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Oddział przedszkolny

Rok szkolny

„Nie pal przy mnie – proszę”

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma za zadanie wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Klasy I - III

Rok szkolny

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Celem programu jest profilaktyka zapobiegania palenia tytoniu, asertywna postawa wobec namowy, ochrona przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego poprzez wykształcenie u uczniów świadomej postawy ochrony własnego zdrowia.

Uczniowie  kl. IV - VI

5 spotkań w roku szkolnym

”Bezpieczna droga do szkoły”

Celem akcji jest przekazanie dzieciom i młodzieży informacji o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach, przypomnienie zasad ruchu drogowego, oraz wyposażenie dzieci w różnego rodzaju materiały profilaktyczne, jak choćby kodeksy młodego rowerzysty czy elementy odblaskowe.

Klasy I - III

Wrzesień

 „Przyjazna zebra”

Przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla dzieci.

Klasy I - III

listopad

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Edukacja pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy.

Klasy I

I semestr

„Byś mógł godnie żyć”

Autorski program profilaktyczny - wyposażający uczniów w emocjonalne i praktyczne umiejętności obrony przed wchodzeniem w uzależnienia.

Klasy IV - VI

I semestr

Jesteśmy bezpieczni, uważni, ostrożni

Autorski program dotyczący bezpieczeństwa w szkole, domu i na ulicy.

Klasa I

I semestr

 „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”

Kluczowym działaniem projektu jest przeszkolenie wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa. Opracowana zostanie procedura dla kadry szkół  i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji. Ponadto wykonane zostaną m.in. filmy instruktażowe skierowane do dzieci i młodzieży.

Projekt pozwoli na zaimplementowanie przy pomocy systemu edukacji działań, dzięki którym polskie społeczeństwo będzie świadome zagrożeń i prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.

Cała społeczność szkolna

I semestr

„Uczeń w sieci – Program podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Internecie  w szkołach i placówkach miasta Lublin” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna  i przyjazna szkoła” oraz konkurs „Dzień bezpiecznego komputera”

Omówienie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci oraz przybliżenie ich konsekwencji prawnych, odpowiedzialności nieletnich, przekazanie informacji, gdzie szukać pomocy.

Konkurs.

Uczniowie kl. IV - VI  Rodzice

Listopad 2015

Dziecko w sieci

Omówienie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci oraz przybliżenie ich konsekwencji prawnych, odpowiedzialności nieletnich, przekazanie informacji, gdzie szukać pomocy.

Rodzice, kadra pedagogiczna

Cały rok, zebrania rodziców - grudzień

Spotkanie ze strażakiem podczas wizyty w jednostce Straży Pożarnej

Spotkanie zorganizowane przez wychowawców świetlicy miało na celu zapoznanie uczniów  z podstawowymi  zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Wybrani uczniowie z klas  I - III

październik 2015

Spotkanie z policjantem - współpraca z Policją

Spotkanie zorganizowane w świetlicy szkolnej, poświęcone omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu miejskim.

Klasy I - III

wrzesień 2015

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - współpraca z PCK

Edukacja dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomoc y poprzez pogadankę i pokaz akcji ratowniczej. Uświadomienie najmłodszych uczniów o obowiązku i sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

Klasy I - III

maj 2016

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - współpraca Akademią Medyczną i  studentami ratownictwa medycznego

Klasy II i III

czerwiec 2016

A4 Infociacho