Ósmoklasiści
Kontakt z Nami
Dziennik

Logowanie do witryny

Otwórz Panel

Terminy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez pracowników ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej ul. Magnoliowa 8 w Lublinie

I. Zajęcia edukacyjne „Wartości – zawód z pasją” :

a) Klasa 7 b – 5.03.2020 godz. 13.15 - 14.45; zajęcia odbędą się w Poradni przy ul. Magnoliowej 8; prowadzący zajęcia p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

b) Klasa 8 a – 6.03.2020 godz. 10.00 – 11.30; zajęcia odbędą się w Poradni przy ul. Magnoliowej 8; prowadzący zajęcia p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

c) Klasa 7 a - 6.03.2020 godz. 12.00 – 13.30; zajęcia odbędą się w Poradni przy ul. Magnoliowej 8; prowadzący zajęcia p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

d) Klasa 8 b - 13.03.2020 godz. 10.00 – 11.30; zajęcia odbędą się w Poradni przy ul. Magnoliowej 8; prowadzący zajęcia p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

II. Spotkanie edukacyjne „Rodzic doradcą zawodowym” dla rodziców wszystkich uczniów – 18.03.2020 godz. 16.00 ; spotkanie odbędzie się w naszej szkole ; prowadzący spotkanie p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

III. Zajęcia edukacyjne dotyczące radzenia sobie ze stresem, automotywacji i zarządzaniem sobą w czasie:

a) Klasa 8 a i 8 B (klasy łączone) – 07.01.2020 godz. 8.50 – 10.30 ; zajęcia odbędą się w naszej szkole ; prowadzący spotkanie p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki

b) Klasa 7 a i 7 B (klasy łączone) – 27.03.2020 godz. 10.35 – 12.05 ; zajęcia odbędą się w naszej szkole ; prowadzący spotkanie p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki.

Doradca zawodowy - Elżbieta Stawarz

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

W terminie głównym:

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)– godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

  1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
  2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  26 czerwca 2019 r.

Informujemy, że na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020


zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji.

 

A4 Infociacho