Szkolne procedury i regulaminy
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Procedury organizacji pracy SP 24 w Lublinie w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w roku szkolnym 2020/2021 - Pobierz->  Załącznik nr 1

 2.Procedura wejścia do budynku szkoły w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Pobierz>  Załącznik nr 2

3. Procedura organizacji zajęć w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Pobierz-> Załącznik nr 3

4. Procedura korzystania z obiadów w stołówce szkolnej SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Pobierz-> Załącznik nr 4

5. Procedura pracy świetlicy szkolnej w SP 24 w roku szkoonym 2020/2021 - Pobierz-> Załącznik nr 5

6. Procedura pracy biblioteki szkolnej w SP 24 w roku szkolnym 2020/2021 - Pobierz -> Załącznik nr 6

7. Procedura  na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 - Pobierz -> Załącznik nr 7

 

Wykaz niektórych regulaminów i procedur, obowiązujących
w Szkole Podstawowej nr 24:

 

 Dokumenty związane z organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, organizacji konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII oraz konsultacji dla uczniów klas I-VIII:

 

 

Dokumenty związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19:

 

 

Dokumenty związane z użyczeniem sprzętu komputerowego:

 

 

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin zabaw i dyskotek szkolnych

Procedura postępowania na wypadek zachorowań i epidemii

17_Procedura zwalniania uczniów z zajęć szkolnych

29_Procedura dotycząca korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

32_Procedura postępowania wobec uczniów posiadających nieusprawiedliwione nieobecności

33_Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

 

 

A4 Infociacho